top of page

Välisseinad

Välisseinad

PIR soojustusplaate soovitame kasutada  betoonseinte, plokkseinte ja puitsõrestikseinte soojustamiseks.

IKO Enertherm plaadid ei vaja eraldi tuule- ega aurutõket, on ajas kujupüsivad ja keskkonnast sõltumatud, tagades U-arvu säilimise ekspluatatsiooniaja kestel. PIR soojustusplaatidega saavutatakse konstruktsioonide parim õhupidavus, mis on kriitiline faktor välispiirde soojapidavuses.

IKO Enertherm ALU / ALU50 / KRALU soojustusplaadid sobivad tuulutatavatele fassaadidele või betoon-konstruktsioonidesse.  Krohvitavate fassaadide puhul tuleb ette näha krohvimiseks sobilik alusplaat õhukese mineraalvilla või vahtpolüstürooli näol.

 

Tuulutusvahega fassaadidel võib IKO Enertherm ALU / ALU50 plaate kasutada kuni 22m-ste TP1 klassi hoonetel, millede lõpprakenduse tuletundlikkus on Bs1d0. Antud lahenduse kasutamisel on vajalik lahendada tuulutusvahe sulgumine tulekahju olukorras.

Tuleohutuslikult korrektse konstruktsiooni saab ja kattes IKO Enertherm ALU & ALU50 plaadid tuulutusvahes A2 tule-tundlikkusega kangaga.

Tüüpjoonised

BETOONSEINAD / PLOKKSEINAD

Sobilikud soojustuplaadid betoon ja plokkseinte soojustamiseks on IKO Enertherm ALU & ALU50. 

Soojustusplaadid paigaldatakse eraldiseisvalt seinte välispinnale tihedalt aluspinnale montaaživahuga liimituna ja tüüblitega kinnitatuna. Vuugid ja tüüblipead teibitakse alumiiniumteibiga.

Poorbetoonplokkide korral pöörata erilist tähelepanu soojustuskihi paksusele, kuna poorbetooni enda sooja-pidavus on märkimisväärne ja tuleb vältida niiskuse tekke võimalusi PIR plaadi ja poorbetooni vahele.

Küsi ENEREST OÜ-lt seina punktkülmasildade mõju minimeesimiseks kinnitusvahendeid soojustusplaadi ja fassaadikarkassi ankurdamiseks.


PUITKARKASS

Sobilikud soojustuplaadid puitkarkass-seinte soojustamiseks on IKO Enertherm ALU soojustusplaadid. 

Soojustusplaate on võimalik paigaldada nii karkassi sisemusse PU-vahuga liimides ning karkassi sise – või välispinnale. Karkassi sisemusse paigaldatavad plaadid lõigatakse ca 20mm väiksema mõõduga kui ava. Tekkiv 10mm vuuk tihendatakse montaaživahuga. Selline konstruktsioon ei vaja enam täiendavat aurutõket. Ohutum on paigaldada täiendav kiht soojustust kandva karkassi sisepinnale, välisküljele paigaldades kontrollida konstruktsiooni niiskusrežiim.

 

Karkassile paigaldatakse soojustusplaadid pika kinnitustüübliga läbi soojustuse kandvasse karkassi. Karkassi pealne soojustus valitakse täispunn äärevormistusega.

 

IKO Enertherm ALU 50 paigaldusjuhend

IKO Enertherm ALU  paigaldusjuhend

bottom of page