Külmasillavabad betoonisidemed

Esindame USA päritolu betoonisidemete tootja THERMOMASS tootevalikut Eestis ja Baltikumis.

 

Ülemaailmselt patendeeritud tehnoloogia lahendab nii betoonelementide kui ka paigalvalu konstruktsioonid. Eestis keskendume 3-kihiliste betoonelementide lahendustele. Terassidemete asendamisel klaasfiiber-sidemetega, mis väldib külmasillad läbi betoonikihtide omavahelise ühenduse on võimalik lisaks soojustuskihi vähendamisele külmasildade ellimineerimisest, saavutada ka parim kvaliteet läbi homogeense soojustuskihi. Ideaalne lahendus koos PIR või Fenool soojustusplaatide kasutamisel betoonelementides.

 

Arendajatele ja koduehitajatele pakub PIR + Thermomass betoonpaneel oluliselt saledama konstruktsiooni, mis avaldub kas suuremas põrandapinnas või hoone väiksemas välisgabariidis. Keskmise täna kasutuseloleva seina soojusläbivuse arvu U=0,15 puhul on võimalik juurde võita kuni 10cm põrandapinda.

Seni Eestis valmistatud pakseim seinapaneel PIR + Thermomass lahendusel on 240mm paksuse PIR soojustuse kihiga. Traditsioonilise lahenduse puhul oleks paneel paksem ca 250mm, viies kogupaksuse kohmaka 550mm-ni, mis on märkimisväärne kadu ruumi pinnas ning riivab arhitektuuri.

 

Thermomass sidemed on madala soojusläbivusteguriga (vt tabel), mis võimaldab sisuliselt loobuda nende mõju arvutamisest konstruktsiooni soojusläbivuse arvestamisel. Kuna Thermomass sidemete soojuspaisumine on võrreldav betooniga, ei teki konstruktsioonis ebaühtlaseid termilisi liikumisi ja sellega seotud purunemisi.

 

Themomass sidemetega ei kaasne tavapäraseid ohte korrodeerumisele või soolkahjustustele.

Thermomass Star

Thermomass STAR on Eestis kasutatav konnektor, mis on sobilik koormust mittekandvate väliskoorikute ankurdamiseks betoonpaneeli sisekoore külge. Tänu ainulaadsele tähiku kujulisele ristlõikele omab suuremaid kandevõimeid ja tema paigaldustihedus on optimaalne (ca 3 tk / 1 m2).

 

Kuni 140mm-ste soojustuskihtide korral on võimalik kasutada ilma abistavate diagonaalsidemeteta.

Omadused
Soojusläbivus: 0,45 W/mK (mite konduktiivne)

Tõmbetugevus: 870 Mpa Termiline pikenemine: 7.0 x 10-6 /°C (võrreldav betooniga).

Pikkused: 50 – 240 mm (samm 10mm)

Paigaldus

1. Peale väliskooriku betoneerimist raketiselaua põhja, asetatakse rakisesse ettevalmistatud PIR (/Fenool) soojustusplaadid*.

 

2. Soojustusplaatidesse eelnevalt puuritud avaustesse paigaldatakse STAR sidemed selliselt, et värviline krae sidemel jääb pidama soojustusplaadi pealispinnale. Peale paigaldust vibreeritakse hetkeks raketiselaud sidemepesade tihendamiseks.

 

3. Soojustuskihile asetatakse seesmise betoonkoore armeering ning valatakse sisemine betoonkoor.

Dokumendid

Lae alla tooteleht

 

Thermomass X-Konnektor

Thermomass X Konnektor on Eestis kasutatav diagonaalside, mis on sobilik koormust mittekandvate väliskoorikute ankurdamiseks betoonpaneeli sisekoore külge alates soojustuse paksusest 150mm. Kuna tegemist on STAR sideme abikonnektoriga jõudude üle kandmiseks, on tema paigaldustihedus väike (ca 0,4 tk / 1 m2).

 

Side on sobilik koormust mittekandvate väliskoorikute sidumiseks betoonpaneeli sisekoorele.

Omadused
Soojusläbivus: 0,45 W/mK (mite konduktiivne)
Tõmbetugevus: 870 Mpa 
Termiline pikenemine: 7.0 x 10-6 /°C (võrreldav betooniga).
Pikkused: 150 – 240 mm (samm 10mm)

 

Paigladus

1. Peale väliskooriku betoneerimist raketiselaua põhja asetatakse rakisesse ettevalmistatud PIR (Fenool) soojustusplaadid*


2. Soojustusplaatidesse eelnevalt lõigatud X konnektori pessa paigaldatakse komplektne X konnektor selliselt, et mõlemad diagonaalsidemed ei ulatu allapoole komplekti soojustuskastist. Olles asetanud soojususkasti tihedalt pessa, lükatakse diagonaalsidemed soojustuskasti seni kuni nende liikumine automaatselt lukustub. Peale paigaldust vibreeritakse hetkeks raketiselaud sidemepesade tihendamiseks.


3. Soojustuskihile asetatakse seesmise betoonkoore armeering ning valatakse seesmine betoonkoor.
 

Dokumendid

Lae alla link

 

Paigaldusfotod

Erilahendused

Thermomass omab erinevaid sidemete tüüpe lisaks STAR ja X perekonna sidemetele. Lahenudused on olemas õhukeste fiiberkoorikute ankurdamiseks, mis võimaldab korrosiooniohuta muuta väliskoore paksuse 40mm-seks kui ka konstruktsioonidele, mis eeldavad mõlema betoonikihi koos töötamist (composite structures).

 

Küsi lisainfot meie müügiosakonnast Enerestis.

 

Pakume ka mitmeid erilahendusi.

Võta täiendava info saamiseks ühendust!