top of page

Terrassiehitus

Terrassiehitus

Terrasside toetamiseks maapinnale on parim lahendus SOLIDOR terrassijalgade süsteemid.

 

 

Paigaldus:

Johtuvalt pinnase tüübist tuleb terrassijala alusplaadi alla teha tugev põhi. Tuleb tagada, et jala aluspind oluliselt ei liiguks ja ei oleks külmakerkimise aldis. Selleks võib sobida tihendatud killustikalus või maasse kaevatud ehitusplokk.

 

Kinnita CP+ alusplaadid prussile tulevase terrassi jalgade sammuga, selliselt, et oleks tagatud prussi kandevõime. Aseta pruss aluspinnale valmis pandud otsmistele terrassijalgadele. Seejärel kontrolli loodsust vaaderpassiga ja vajadusel reguleeri paika otsmiste terrassijalgade kõrgus. Lisa ja loodi paika keskmised terrassijalad. Veendu, et nad oleksid tugevasti vastu aluspinda ja kinnita ka need prussil olevatele alusplaatidele. Kui kandvad prusside liinid on paigas, alusta pealislaudise paigaldusega.

Jalgade tiheduse terrassil määravad:

- terrassi kandevõimele esitatud normatiivid (üldkasutatavad 500 kg/m2, muud 300 kg/m2);

- restide ja plaatide paksus ja kandevõime;

- puitprusside ristlõige ja kandevõime (üldreegel on 50x100 prussil toepunktide sille 1000mm / 50x150mm prussil 1500mm);

- aluspinna survetugevus (jala talla pindala on 0,02 m2, selle järgi arvestada nt katuse soojustuse survetugevus);

- ühekihilise aluskarkassi korral on jalgade arv ca 3 tk / m2;

- kahekihilise karkassiga on võimalik ca 50% terrassi-jalgade arvu vähendada, ent kasvavad kulud karkassile;

 

Soovitused paigaldusel:

- ärge siduge terrassi vundamendi külge, jätta sõltumatuks jäikadest ümbritsevatest konstruktsioonidest;

- võimalusel kasutage topelt laage (risti); - kinnitage CP+ plaadid laagi külge vajaliku sammuga. Otsmiste jalgade alla paigaldage jalad, loodige kõrguslikult, seejärel paigaldage ülejäänud jalad;

- laudise paigaldamisel jätke jalgade rea juures nt 1 laud paigaldamata. Kui kõrgus sätitud, alles seejärel paigalda puuduolevad lauad;

Solidor_terrassijalg_Enerest.JPG
bottom of page