top of page

Põrandad

Põrandad

Põrandate soojustamisel on oluline selgitada, milliseid omadusi peab soojustusplaat tagama. Pinnasel põrandate jaoks on oluline soojatakistus, korrustel põrandate jaoks lisandub ka sammumüra takistuse nõue.

 

Pinnastel põrandate korral, kus peamiseks ülesandeks on soojatakistus, ei tasu alahinnata pinnasesse minevat soojuskadu, seega on soovitatav paigaldada minimaalselt 200mm IKO Enertherm PIR soojustusplaate või 250mm XPS Jackodur PLUS tüüpi soojustusplaate valatavate betoonplaatide alla. Korrustel põrandate soojustamisel on otstarbekas paigaldada soojustus kahes kihis, millest alumine on sammumüra plaat ning pealmine PIR soojustusplaat maksimaalse küttepeegelduse tagamiseks.

Enerest OÜ valikus on põrandade soojustamiseks sobivad siledapinnalised IKO Enertherm KRALU ja Jackodur PLUS soojustusplaadid.

bottom of page