top of page

Kaldkatused

Kaldkatused

Kaldkatuste soojustamiseks on sobilikud IKO Enertherm ALU soojustusplaadid. PIR soojustusplaate kasutatakse kald-lagedes üldjuhul kahes kihis, sarikate vaheline kiht ning täiendavalt sarikate pealne või alune kiht. Sarikate vaheline kiht lõigatakse 20mm kitsam kui sarikate vahe, tekkivad 10mm vuugid sarikate ja soojustuse vahel tihendatakse PU vahuga kahes kihis. Maksimaalselt vältida PU vahu lõikamist.

Sarikate alla või peale paigaldatav pool-punn liitega homogeense soojustuskihi vuugid kleebitakse alumiinium-teibiga, andes konstruktsioonile maksimaalse auru- ja tuulekindluse. Suurima soojapidavuse effekti annab sarikate poolt läbi lõikamata soojustus. Iga lisa sentimeeter selles tasandis on 1,5 korda parem investeering kui sarikate vahel soojustuskihti kasvatades.

Ohutum on paigaldada täiendav kiht soojustust sarikate sisepinnale, välisküljele paigaldades kontrollida konstrukt-siooni niiskusrežiim.

Tüüpjoonised

IKO Enertherm viilkatuste paigaldusjuhend

bottom of page