top of page

FACADEHANGER by Enerest

Facadehanger by Enerest on PIR soojustusele arendatud tuulduvate fassaadide kandesüsteem. 

Facadehanger süsteem võimaldab panna kandma veelgi raskemaid fassaadikatteid ilma abikarkassi ehituseta. Kasutades termokatkestusega fassaadiankruid surutakse Facadehanger PIR soojustusplaati (survetugevus >150kPa) ja tekitatakse ankurdus-punkt tuulduva fassaadi abikarkassi kinnitusele. Toonitame. et oluline on kasutada suure survetugevusega soojustust.

Küsi Eneresti müügimeeskonnalt juhiseid Facadehangeri kande-võimele ja paigaldustihedusele.

Põhimõttelised joonised:

1-kihilise abikarkassiga fassaad​

2-kihilise abikarkassiga fassaad vertikaalne

2-kihilise abikarkassiga fassaad horisontaalne

Pakume ka mitmeid erilahendusi.

Võta täiendava info saamiseks ühendust! 

bottom of page